Engagement rings

Filter:

  • By price arrow_drop_down
  • Type arrow_drop_down
  • Diamond Shape arrow_drop_down

Filter by:

What Is an Engagement Ring Setting? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Setting refers to how gemstones are set, or mounted, into a metal band. The ring setting is meant to highlight the beauty of an engagement diamond. Style refers to the overall design aesthetic that the ring setting helps create—whether it be solitaire, halo or three stone.

What is the difference between Ring styles Vs. Ring Settings? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Ring settings refer to the specific and more technical elements that define the different types of engagement rings, while ring styles are more general ways to categorize the look and feel of engagement rings. For example, a solitaire ring is a type of ring setting that includes only one center gem and no accent diamonds or gemstones on the band, and solitaire rings settings are considered a classic ring style.

Nhẫn cầu hôn với viên kim cương chủ tròn luôn là kiểu nhẫn kinh điển xuyên suốt thời gian và mọi nền văn hoá. Kim cương Tròn (Round Brilliant) là dạng cắt hình học hoàn hảo nhất về lửa và độ l

Có thể bạn thích

Xem thêm

keyboard_arrow_right
Tìm hiểu thêm


Nhận tư vấn từ Tierra

Đăng ký ngay bên dưới để nhận được sự hỗ trợ từ chúng tôi.Contact

x