Tìm việc làm tại tierra

Nhân viên thiết kế

Nhân viên thiết kế

Bộ phận

Thiết kế

Mức lương

Từ 12 đến 25 triệu

Ngày hết hạn

27/07/2022

Nhân viên thiết kế

Bộ phận: Thiết kế

Mức lương

Mức lương: Từ 12 đến 25 triệu

Ngày hết hạn: 27/07/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Tỉnh Đồng Nai

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Tỉnh Đồng Nai

Nhân viên tư vẫn khách hàng

Nhân viên tư vẫn khách hàng

Bộ phận

Bán hàng

Mức lương

Từ 5 đến 15 triệu

Ngày hết hạn

20/07/2022

Nhân viên tư vẫn khách hàng

Bộ phận: Bán hàng

Mức lương

Mức lương: Từ 5 đến 15 triệu

Ngày hết hạn: 20/07/2022

Cấp bậc

Nhân viên

Nơi làm việc

Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Nhân viên

Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí MinhXx